Paula Himanen Oulun Lääninhallituksen talon edessä

Paula Himanen

Oulu on antanut minulle paljon ja siksi haluan olla mukana rakentamassa entistä elinvoimaisempaa Oulua sekä edistämässä jokaisen kuntalaisen hyvinvointia ihmisen ja ympäristön ehdoilla. Ihmisen hyvinvointi on täysin riippuvainen luonnon ja maapallon tilasta ja siksi tarvitaan ekologinen rakennemuutos, jossa torjutaan ilmastonmuutosta ja luonnon monimuotoisuuden heikkenemistä. Luonnon hyvinvointiin kuuluu olennaisena osana myös eläinten hyvinvointi.

Perusarvoihini kuuluvat rehellisyys, oikeudenmukaisuus, jakamaton ihmisarvon kunnioittaminen, ahkeruus, sinnikkyys ja vastuullisuus omista tekemisistä ja päätöksistä. Demokraattinen päätöksenteko on sivistyksemme ja olemassaolomme ehto, jossa otetaan huomioon enemmistön lisäksi vähemmistön oikeudet. Haluan toimia äänitorvena myös niiden ihmisten puolesta, joilla ei ole siihen voimia. Näitä ovat erityisesti lapset ja nuoret, työttömät, yksinhuoltajat, omaishoitajat, maahanmuuttajat ja monet pienellä eläkkeellä olevat eläkeläiset. Kolmen lapsen äitinä ja vuoden ikäisen pojanpoikani isovanhempana minulle on muodostunut laaja kosketuspinta Oulun tarjoamiin palveluihin ja niiden kehittämistarpeisiin. Yhteiskunnassa lisääntyvälle ahneudelle ja tuloerojen kasvulle haluan panna stopin. Koronan aikana ihmisten eriarvoisuus on kasvanut ja köyhyys kohdannut perheitä ja yksilöitä uudella tavalla. Ravintola- ja matkailualan yrittäjät sekä kulttuurintuottajat ovat nyt todella avun tarpeessa.

Päätöksentekoani ohjaavat perinpohjainen perehtyminen asioihin ja niiden taustoihin, eri vaihtoehtojen pohdinta tutkitun tiedon pohjalta sekä yhdessä muiden ihmisten kanssa ja oma arvopohjani. Yli parikymmentä vuotta sitten sairastettu syöpä on saanut minut ymmärtämään jokaisen päivän suurena lahjana ja mahdollisuutena ja haluan käyttää aikani vastuullisesti ja rohkeasti yhteiskuntaa uudistaen. Yhteiskunnallisen vaikuttamisen lisäksi päiväni täyttyvät opiskeluista, käden taitojen harrastuksista Oulu-opistossa ja monista liikuntaharrastuksista. Ihminen on luoto liikkumaan ja haluan tukea oululaista liikuntatoimintaa ja liikuntajärjestöjä kaikin tavoin. Rakkain oma liikuntaharrastukseni on juosta luonnonvesissä ja metsäpoluilla Knut-koiran kanssa.


Luottamustehtävät

kunnallisessa päätöksenteossa

Kaupunginvaltuutettu
Oulun kaupunginvaltuusto

Kaupunginhallituksen jäsen 2019-2020
Oulun Kaupunginhallitus

Hallituksen jäsen
Oulun Energia 2018-2022

Kaupunginhallituksen edustaja
Oulun kaupunki hyvinvointilautakunta 2019-2020

muussa päätöksenteossa

Maakuntavaltuuston varavaltuutettu
Pohjois-Pohjanmaan Liitto

Maakunnan yhteistyöryhmän jäsen
Pohjois-Pohjanmaan Liitto

Tarkastuslautakunnan varajäsen
Pohjois-Pohjanmaan Liitto

Kevan valtuutettu
Keva

Varajäsen 
Kuluttaja-asiain neuvottelukunta

Uravaliokunnan jäsen
TEK

Hallituksen jäsen
Oulun vaalipiirin Tieteen ja Teknologian Vihreät ry Viite

Aikaisempia luottamustehtäviä

Varavaltuutettu
Oulu kaupunki

Varapuheenjohtaja
Kiertokaari Oy

Johtokunnan jäsen
Oulun Energian johtokunta

Liikelaitosten johtokunnan jäsen
Oulun kaupunki

Liikuntalautakunnan varajäsen
Oulun kaupunki

Koulutusvaliokunnan jäsen
TEK

Koulutus ja työkokemus

DI, KTM, HHJ, Kunnallinen hallitusosaaja

Olen toiminut monenlaisissa markkinoinnin, teknisen asiakaspalvelun, toimitusketjun optimoinnin, taloushallinnon manageroinnin ja sisäisen valvonnan tehtävissä Veitsiluoto OY:ssä, Enso Oy:ssä ja Stora Enso Oyj:ssä