Paula Himanen Oulun Lääninhallituksen talon edessä

Blogi

Yhdenvertaisuus kaavoittamisessa

published

Kaleva

Olen joutunut viime aikoina pohtimaan paljon yhdenvertaisuusperiaatetta oman asuinalueeni kaavahankeen vuoksi. Asuinalueellani on vahva yhteisöllisyys ja alueen asukkaat vaalivat kaikin keinoin ainutlaatuista valtakunnallisesti merkittävää...

Oulu tarvitsee superkampuksen ja pirullisten ongelmien ratkaisijoita

published

Kaleva

Jos olisin kaikkivoipa oululainen mahtinainen, sijoittaisin koko yliopiston Oritkariin ja siirtäisin sellua ja kartonkia tahkoavan tehtaan piirun verran pohjoisemmaksi. Muuan muassa tällaista visioimme aiemmin Oulun suistovisiotyöryhmässä. Näin...

Oulusta työllistämisen mallikaupunki yhteistyöllä

published

Kaleva

Suomen talouden hyvästä ja kohtuullisen pitkästä suhdannejaksosta huolimatta työllisyyden kehitys Oulussa ei ole toivotulla tasolla. Oululainen työssäkäyvä veronmaksaja maksaa vuodessa noin 250 € + toimeentulotukimenot työttömyyden kustannuksia....

Letonniemen luontopolun kokonaisuudistaminen osaksi Oulun ECoC-2026 hanketta

published

Kaleva

Ohjelmaehdotushaku Oulun Euroopan kulttuuripääkaupungiksi 2026 umpeutuu tämän kuun lopussa. Kaikenlaiset ja monenkirjavat ideat Rotuaarin korkkarijuoksukisoista ruokajuhlien järjestämiseen ovat järjestäjien mukaan tervetulleita....

Kaikki työkykyiset töihin ikään katsomatta

published

Forum

Yli 65-vuotiaiden osuuden väestöstä arvioidaan nousevan 26 prosenttiin (yli 1,5 miljoonaa) vuonna 2030. Taloudellinen huoltosuhde, joka kuvaa ei-työssä käyvien henkilöiden suhdetta työssä käyviin henkilöihin on kasvanut Suomessa ja on pohjoismaiden...

Osaavan työvoiman fundamentit kattavalla lukioverkolla

published

Kaleva

Lukiojohtaja Pekka Fredriksson on todennut, että lukiokoulutuksen vetovoimaa ja houkuttelevuutta on syytä kohottaa. Sivistysvaltion ja Suomen kaltaisen asukasluvultaan pienen, ulkomaankaupasta riippuvan valtion menestysresepti on laaja...

Askelmerkit puhtaampaan liikenteeseen

published

Kalevan Yläkerta

Oulun kaupunki on sitoutunut Euroopan kaupunginjohtajien energia- ja ilmastosopimukseen, jonka tavoitteena on hiilidioksidipäästöjen vähentäminen 40 % vuoteen 2030 mennessä ja vähähiilisen kaupungin visioon vuonna 2050. Sopimusten päästövähennykset...

Oulun elinvoima rakentuu yrittäjyydestä ja yrittäjyyttä tukevista julkisista hankinnoista

published

Kaleva

Sain tänään 7.4. vastinetta rahoilleni. Ilolla totean, että Kaleva on nyt vahvasti ajan hermolla julkaisuissaan. Pääkirjoituksen aihe kunnan elinvoiman keskeisestä asemasta velan maksukyvyn ylläpidossa on ykkösasia. Kunnan päätöksenteon...

Päästöt kuriin ja rahaa säästöön biokaasulla

published

Kaleva

Päästöt kuriin ja rahaa säästöön biokaasulla Gasumin Oulun yhteismädätyksen perustuva laitos tulee tuottamaan 35 GWh biokaasua vuodessa, mikä vastaa 3500 auton vuotuista polttoainekulutusta. Laitos käyttää raaka-aineenaan kotitalouksien, kaupan ja...

Ammatillisella koulutuksella on monta ulottuvuutta

published

Oulu-lehti

Vajaa puolet Oulun seudun työvoimatarpeesta koulutetaan ammatillisissa oppilaitoksissa. Ammatilliseen koulutukseen on tällä hetkellä kohdistumassa kansallisesti noin 200 miljoonan euron leikkaukset. Pohjois-Pohjanmaalla ammatillisen koulutuksen...

Kansalaisopistot ovat hyvinvoinnin lähde

published

Oulu-lehti

Mistä hyvinvointimme muodostuu? Rakentuuko se pelkästään työn, kodin ja perheen varaan vai kuuluuko siihen muutakin, kuten yhteisöllisyyden ja osallisuuden tunteen kokeminen, kokemus omasta osaamisesta sekä esimerkiksi käsillä tekemisen taidosta?...

Uusi suunta kohti hiilineutraalia Oulua

published

Kaleva

Hajautetun uusiutuvan energian teknologiamurros sekä nykyisen hallituksen kansallisen ja EU:n ilmasto- ja energiastrategian tavoitteiden hyväksyminen vuoteen 2030 saakka asettaa monet kunnalliset energiayhtiöt miettimään tällä hetkellä hajautetun...