Paula Himanen Oulun Lääninhallituksen talon edessä

Kuntavaalit 2021

Rohkeita Tekoja
Vastuullisia Valintoja

Viimeiset neljä vuotta kaupunginvaltuutettuna ja kaupunginhallituksen varajäsenenä ovat olleet  huippuaikaa elämässäni. Valtuustokausi on avannut käytännön kautta kunnan päätöksenteon mallit ja vaikuttamiskeinot sekä mahdollisuuden toteuttaa kuntalaisten hyvinvointia edistäviä tavoitteitani. Vuoden verran kestänyt kaupunginhallitustyöskentely on ollut tiivistä paneutumista asioiden ytimeen ja laajemmin taustoihin kuin valtuustotyöskentely ja tuonut päivänpolttavat asiat keskiöön. Olen oppinut paljon ja saamaani kokemusta ja verkostoja haluan edelleen käyttää samojen päämäärien edistämiseksi seuraavalla valtuustokaudella. Kuluvalla kaudella tavoitteinani ovat olleet kuntalaisten hyvinvoinnin ja Oulun elinvoiman edistäminen. Olen ollut mukana työllisyystyöryhmässä, jossa olemme linjanneet yhdessä muiden puolueiden kanssa tärkeimmät toimenpiteet Oulun työllisyystilanteen parantamiseksi. Lisätietoa löytyy teemoista, blogista ja valtuustoaloitteista. Työtä olen tehnyt hartiavoimin ja samoja asioita haluan edelleen nostaa esiin. 

Tasa-arvoisia ja yhdenvertaisia päätöksiä

Pyrkimys tasa-arvoisiin ja yhdenvertaisiin päätöksiin kunnallisessa päätöksenteossa on ollut minulle tärkein syy lähteä mukaan politiikkaan. Valtuusto- ja kaupunginhallitustyö on tuonut esille useita tilanteita, joissa olen joutunut punnitsemaan päätöksiä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden...

Hyvinvointi Kuuluu Kaikille

Hyvinvointi kuuluu kaikille ja se koostuu hyvistä terveyspalveluista, kulttuuritarjonnasta ja monista koulutuspoluista

Hyvinvointi Kuuluu Kaikille Hyvinvointiin kuuluu sekä yhteisön että yksilön hyvinvointi. Yhteisön hyvinvointiin vaikuttavat muun muassa asuinolot ja ympäristö, työllisyys ja työolot, toimeentulo sekä hyvinvointipalvelujen riittävyys ja laatu. Yksilön hyvinvointiin vaikuttavat sosiaaliset suhteet,...

Vihreä liikuttava kaupunki

Vihreä liikuttava kaupunki, jossa on hyvät pyöräreitit

Luonnon monimuotoisuudesta huolehtiminen ja ilmastonmuutoksen torjuminen on aikamme keskeinen haaste, koska olemme täysin riippuvaisia luonnon tarjoamista elämän edellytyksistä. Kaupungit ovat tässä kriittisiä toimijoita ja kaupunkimetsissä on hyvät lähtökohdat luonnon monimuotoisuuden...

Elinvoimainen ja työllistävä Oulu

Elinvoima muodostuu kehittyvästä ja työllistävästä  kaupungista

Oulun elinvoima on synerginen kokonaisuus, jossa eri tekijöiden vaikutus on parhaimmillaan enemmän kuin niiden yhteenlaskettu summa. Kaupungin sujuva saavutettavuus maalta, mereltä ja ilmasta sekä kaksoisraiteen rakentaminen ja matkakeskuksen toteuttaminen ovat ensisijaisia tavoitteita. Näiden...

Hiilineutraali Oulu

Hiilineutraali Oulu  2030 vaihtoehto

2000-luvulle on sijoittunut koko mittaushistorian 15 lämpimintä vuotta. Ilmastonmuutos on ongelmana globaali, eivätkä sen mukanaan tuomat ilmiöt noudata alueellisia tai kansallisia rajoja. Myöskään sillä ei ole merkitystä, missä päin maailmaa päästöjä syntyy tai missä niitä vähennetään - ilmakehä...

Väestöpolitiikka ja Ikäihmiset

Aktiiviset ikäihmiset ja työelämässä olevat myöhäiskeski-ikäiset

Kuntapäättäjänä olen erityisen kiinnostunut inhimillisten voimavarojen politiikasta, mihin sisältyy, että jatkuva oppiminen ja monipuolinen kehittyminen ja sitä tukevat koulutus-, sosiaali- ja terveyspalvelut todella ulottuvat vauvasta vaariin. Haluan myös edistää sukupolvien välistä...