blogi

Blogi

Ammatillisella koulutuksella on monta ulottuvuutta

published

Oulu-lehti

Vajaa puolet Oulun seudun työvoimatarpeesta koulutetaan ammatillisissa oppilaitoksissa. Ammatilliseen koulutukseen on tällä hetkellä kohdistumassa kansallisesti noin 200 miljoonan euron leikkaukset. Pohjois-Pohjanmaalla ammatillisen koulutuksen järjestäjät ovat jo aloittaneet sopeutustoimet, joihin kuuluvat mm. henkilöstön vähennykset ja osa-aikaistamiset, välttämättömien investointien lykkäykset, tilojen käytön tehostaminen sekä tutkintojen kestoaikojen lyhennykset. Aloituspaikkojen ja nuorisoikäluokkien epätasapaino korostuu erityisesti Oulun seudulla, jossa aloituspaikkaleikkauksia ei tehdä ensi kertaa.

Oulun seudun ammattiopisto on ollut useana viime vuotena Suomen vetovoimaisin monialainen ammattiopisto. Vuoteen 2025 nuorisoikäluokkien koko Oulun seudulla tulee kasvamaan. Oulun seudulla jokaista aloituspaikkaa kohti on jo nyt 1,5 hakijaa. Nykyhallituksen leikkauspolitiikkaa ei vastaa ammatillisen koulutuksen kehittämisen perusvaatimukseen, jossa sen tulee vastata ikäluokkien kokoon aloituspaikkojen osalta sekä yksilöiden henkilökohtaista kasvua tukevaan tarpeeseen.

Ammatillisella koulutuksella on monta funktiota. Paitsi yritysten ja elinkeinoelämän osaajien turvaajana ammatillinen koulutus tarjoaa myös väylän niille nuorille, joille lukion käyminen ei ole vaihtoehto, mutta käytännönläheinen opiskelu on. Opiskelu ammattikoulussa tarjoaa näille nuorille kiintopisteen elämään ja sosiaalisen ympäristön aikuisineen ja koulutovereineen. Tuoreimpien OECD:n tutkimustulostn mukaan joka viides 20-24 vuotiaista suomalaisista nuorista miehistä oli vailla opiskelu- tai työpaikkaa. Oulun alueella tämä tilanne on kärjistynyt, koska Oulu ja sen ympäristökunnat ovta kasvukeskuksia. Erityisenä haasteena Oulussa on nuorten työttömyys. Oulussa oli viime vuoden lopulla noin 3000 alle 25-vuotiasta työnhakijaa. Ammatillisen koulutuksen kehittäminen onkin tehokkain keino nuorten syrjäytymisen ehkäisemisessä.

Koulutuksen edistämiseksi nykyisen sosiaaliturvajärjestelmän luomia kannustinloukkuja tulee purkaa aktiivisesti. Peruskoulusta valmistuvan nuoren on helpompi siirtyä toimeentulotuen pariin kuin puolta heikomman opintotuen pariin. Tässä on uusille päättäjille haastetta muuttaa järjestelmää enemmän opintoja kannustavammaksi vaikkapa järkevällä perustulokokeilulla ja/tai nuorisotakuuta kehittämällä. Tulevaisuudessa oppivelvollisuusikärajan nostamisen 18-vuoteen olisi mielestäni eräs ratkaisu. Tällä voitaisiin varmistaa paitsi korkeamman koulutustason myötä henkisen pääoman kasvu Suomessa myös välttää teinivuosien myrskyvaiheen aiheuttamat haahuilut monen nuoren kohdalla.

On hyvä muistaa, että ammatillinen koulutus käsittää niin peruskoulun päättäneiden kuin elinikäisen oppimisen eri vaiheissa tapahtuvan osaamisen kehittämisen. Ammatillinen koulutus on myös keskeinen työkalu yritysten henkilöstön ja toiminnan kehittämisessä. Ammatillinen koulutus tarvitsee voimavaroja tämän muutoksen toteuttamiseen tulevaisuuden ammatit huomioonottaen koko Suomea tukevalla tavalla.