blogi

Blogi

Päästöt kuriin ja rahaa säästöön biokaasulla

published

Kaleva

Päästöt kuriin ja rahaa säästöön biokaasulla

Gasumin Oulun yhteismädätyksen perustuva laitos tulee tuottamaan 35 GWh biokaasua vuodessa, mikä vastaa 3500 auton vuotuista polttoainekulutusta. Laitos käyttää raaka-aineenaan kotitalouksien, kaupan ja teollisuuden biojätteitä sekä puhdistamolietteitä noin 60 000 tonnia vuodessa. Mädättämön sivutuotteena syntyy kierrätyslannoitetta.

Biokaasun ns. well-to-wheel-vaikutus CO2 ekv/ ajokm on vain murto-osa (5-25 CO2 ekv/km) maakaasun tai dieselauton päästöistä (124-156 ekv/km). Well-to-wheel -pohjainen tarkastelu on EU-komission suosittelema tasapuolinen ja ympäristön kannalta oikea vertailuluku, joka ottaa huomioon elinkaaritarkastelun. Sen mukaan auton käytöstä aiheutuviin CO2-päästöihin lasketaan yhteen kuöutuksen lisäksi myös polttoaineen tuotannosta aiheutuvat kasvihuonekaasupäästöt. Sähköauton vastaava luku vaihtelee 5-160 ekv/km riippuen sähkön tuotantotavasta hiilellä tai turpeella tuotetun sähkön edustaessa huippuarvoja. Biokaasu on ilmastoystävällisin liikenteen polttoaine, jonka tuotantopotentiaali vastaa lähes koko Suomen biopolttoainetavoitetta 2020. Lisäksi biokaasu on keskeisessä osassa kiertotalouden arvoketjussa, sillä se on yhtä aikaa ratkaisu sekä jätteiden käsittelyyn ja ravinteiden kierrättämiseen että energian hankintaan.

Erityisesti raskaassa liikenteessä biokaasu on hyvä vaihtoehto päästöjen ja öljyn käytön vähentämiseen, sillä sähkö soveltuu heikommin raskaan liikenteen käyttövoimaksi. Dieselkäyttöisen bussin muuntaminen biokaasua ja dieseliä samanikaisesti käyttäväksi ns. dual-fuel –malliksi maksaa noin 5000 euroa. Kaasukäyttöisten henkilöautojen tarjonta on voimakkaassa kasvussa ja yleisin käyttömalli on ns. bi-fuel-malli, jossa kaasun lisäksi käytetään bensiiniä. Kaasukäyttöisiä automalleja on saatavilla kaikilta suurilta autonvalmistajilta nyt jopa bensakäyttöisiä halvempaan hintaan. Myös vanhan auton konvergointi kaasukäyttöiseksi on toteutettavissa alan liikkeessä noin 2000 euron hintaan ja alan harrastajien toimesta vielä halvemmalla.

Ruskon kaasutankkauspisteiden valmistuessa tulevana syksynä kaikilla oululaisilla ja erityisesti kaupungin päättäjillä on nyt mahdollisuus tehdä merkittävä ilmastoteko valitsemalla biokaasu liikennepolttoaineeksi ajoneuvoihinsa. Vaasan kaupunki teki vastikään erittäin järkevän päätöksen sijoittamalla 12 uuteen biokasukäyttöiseen bussiin. Nämä 12 biokaasubussia tulevat korvaamaan fossiilisia polttoaineita 280 000 diesellitran verran vuodessa.