458
Paula Himanen Oulun Lääninhallituksen talon edessä

Aluevaalit 2022

Rohkeita Tekoja
Vastuullisia Valintoja

Lähdin ehdolle aluevaaleihin, koska haluan olla mukana kehittämässä korkealaatuisia perusterveydenhuollon palveluja ja varmistamassa hoitotakuun toteutumisen asuinpaikasta ja tulotasosta riippumatta. Mietin pitkään ehdokkaaksi lähtemistä, koska en ole sote-alan ammattilainen. Päädyin kuitenkin lähteä ehdolle, koska tekniikan, talouden ja hallinnon asiantuntijana ajattelen voivani tuoda yhteiseen päätöksentekoon uutta näkökulmaa, joka perustuu  kokonaisoptimointiin ja synergiaetujen löytämiseen. Näen myös, että ensimmäisinä  aluevaltuustojen vuosina hallinnon kehittämiselle ja päällekkäisten tehtävien karsimiselle on tilauksensa samoin kuin sisäiselle valvonnalle, johon perehdyin työurani viimeisimpänä tehtävänä.

Oululaisten hyvinvointiasiat ovat minulle myös tuttuja vuosille 2019-2020 ajoittuneen kaupunginhallituksen edustajuuden myötä Oulun kaupungin hyvinvointilautakunnassa. Kolmen lapsen äitinä ja Ikänikin ansiosta edustan myös vahvaa kokemusasiantuntijuutta, joka perustuu pitkään yksityisten ja julkisten terveyspalvelujen käyttökokemukseen. Erikoissairaanhoito mm. syöpätautien osalta on myös tullut tutuksi.

 Haluan nostaa keskiöön ensimmäiseksi laadukkaat ja hyvin saavutettavat perusterveydenhuollon palvelut ja toiseksi ennaltaehkäisevän terveydenhuollon. Näiden lisäksi pidän erittäin tärkeinä perhe- ja psykososiaalisia palveluja, ihmisarvoisia ikäihmisten hoitoa sekä yhtenäistä ja riittävästi resurssoitua pelastuspalvelua. Tulevaisuuden perhekeskuksilta odotan matalan kynnyksen mielenterveyspalveluja sekä päihdepalveluja, jotka voivat vastata nuorten mielenterveysongelmiin ja usein koko perhettä sairastuttaviin päihdeongelmiin.